top of page

2023 Rental Rates

 

2023 Rental Season Rates Per Week*

 
 
2023 OFF SEASON EARLY               May 6- May 12                                   $1302.00

2023 MID SEASON SPRING            May 13 - June 2                                 $1575.00

2023 IN SEASON EARLY                  June 3 - June 16                                $2440.00

2023 PEAK SEASON                          June 17 - July 28                               $2625.00

2023 POST PEAK SEASON              July 29 - August 18                           $2440.00

2023 IN SEASON LATE                    August 19 - September 1                   $1950.00

2023 FALL SEASON EARLY           September 2 - September 15            $1700.00

2023 FALL SEASON LATE              September 16 - September 30         $1475.00

bottom of page