2022 Rental Rates

 

2022 Rental Season Rates Per Week*

 
 
2022 OFF SEASON EARLY               May 1- May 13                                   $1200.00

2022 MID-SEASON SPRING            May 14 - June 3                                 $1450.00

2022 IN SEASON EARLY                  June 4 - June 17                                $2250.00

2022 PEAK SEASON                          June 18 - July 29                               $2400.00

2022 IN SEASON LATE                    July 30 - August 12                            $2250.00

2022 MID-SEASON FALL               August 13 - September 2                    $1475.00

2022 OFF SEASON LATE                September 3 - September 30            $1320.00